SC UNICARM SRL cu sediul social în Vetiș, str. Principală nr. 314, județul Satu-Mare, titular al proiectului „ Desfiintare – demolare constructii, instalatii, utilaje, inclusiv imprejmuire interioara si cladiri anexe pentru platforma industriala de pe str. 1 Decembrie 1918, nr.56 Gherla, jud.Cluj”, propus a fi amplasat in municipiul Gherla, judetul Cluj, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectul „ Desfiintare – demolare constructii, instalatii, utilaje, inclusiv imprejmuire interioara si cladiri anexe pentru platforma industriala de pe                 str. 1 Decembrie 1918, nr.56, Gherla, jud.Cluj” propus a fi amplasat in mun.Gherla, str.1 Decembrie 1918, nr.56, jud.Cluj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundmenteaza pot fi consultate la sediul APM CLUJ, Calea Dorobantilor, nr.99, in zilele de luni – joi intre orele 9.00-14.00, vineri intre orele 9.00 -12.00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Cluj.Semnatura